dwie wyspy

gdy czujesz się zagubiony i samotny

gdy ludzie traktują cię chłodno

zamknij oczy - już tam jesteś


gdy myślisz że nic nie ma tam w górze

gdy wątpliwość staje się koszmarem

zamknij oczy - już tam jesteś


możesz uciec stąd

możesz zapomnieć to miejsce

gdzieś indziej jest lepiej, życzliwiej, jaśniej

dwie wyspy

dwie wyspy

wezmą cię do serca,

moje wyspy


nigdzie tak spokojnie

nigdzie tak błogo

zawsze będę pamiętać moje kochane dwie wyspy

one nigdy się nie starzeją


gdy twój tydzień składa się z poniedziałków

gdy droga rozbiega ci się w różne strony

zamknij oczy - już tam jesteś


gdy płyniesz pod prąd

i ramiona opadają ci ze zmęczenia

zamknij oczy - już tam jesteś


możesz uciec stąd

możesz zapomnieć to miejsce

gdzieś indziej jest lepiej, życzliwiej, jaśniej

dwie wyspy, dwie wyspy

czekają na mnie

ja znam moje wyspy


nigdzie tak spokojnie

nigdzie tak błogo

zawsze będę pamiętać moje kochane dwie wyspy

one nigdy się nie starzeją


celowo przyszły do nas

zostawiły wspomnienia, którymi możemy się wesprzeć

zamknij oczy - już tam jesteś


jeśli kiedyś pójdę do nieba

znowu będziemy razem

daleko stąd

moje dwie wyspy czekajcie na mnie

8

two islands

when you're feeling lost and lonely

and when people treat you coldly

close your eyes - you're right there


when you think there's nothing up there

when a doubt becomes a nightmare

close your eyes - you're right there


you can escape this place

you can forget this place

anywhere's  better, kinder, brighter

two islands

two islands

they'll take you to their hearts

my islands


nowhere so peaceful

nowhere as blissful

i will always remember my two islands with love

they will never grow old


when your week is made of mondays

when your road is going sideways

close your eyes - you're right there


when you swim against the current

and your arms are getting tired

close your eyes - you're right there


you can escape this place

you can forget this place

anywhere's better, kinder, brighter

two islands, two islands

they wait for me

i know my islands


nowhere so peaceful

nowhere as blissful

i will always remember my two islands with love

they will never grow old


they came to us for a reason

leaving memories we can lean on

close your eyes - you're right there


one day if i go to heaven

we will be again together

far away from here

my two islands wait for me

8

someone for everyone
(ktoś dla każdego)SomeonePolish.html
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)  LovePolish.html
winners
(zwycięzcy)  WinnersPolish.html
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)   TheyKnowPolish.html
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)   GirlAgainPolish.html
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont) HorizonPolish.html