amelka's laughter

it's a fact,

not everything always plays out as you want it

but you have to admit

that even on a bad day things aren't too bad

the end of the world isn't in sight


you know what counts: Amelka's laugher, kind gesture,

you've got friends aplenty, full table

sing and don't forget how important this moment is


dance with me, let's stop time

luckily fate allowed us to be together

so let's raise a toast,

grateful for a good day, for healthy sleep,

for those before us and those after us


moment, stay here

today - love

yesterday is gone

only this moment lasts


someone wise said -

live every day

as if it was your last

but i know there's still a lot ahead of us

12

12

amelki śmiech

to fakt,

nie wszystko gra zawsze tak jak chcesz

lecz przyznaj,

że nawet w zły dzień nie jest nam źle

końca świata nie widać


wiesz co liczy się: Amelki śmiech, ludzki gest

masz przyjaciół w bród, biesiadny stół

śpiewaj i nie zapominaj jak ważna ta chwila


tańcz ze mną, zatrzymaj czas

na szczęście los pozwolił nam być razem

więc wznieśmy ten toast -

wdzięczni za dobry dzień, za zdrowy sen

za tych co przed nami i za tych co po nas


zostań chwilo

dzisiaj miłość

wczoraj było

tylko ten moment trwa


ktoś mądry rzekł -

żyć trzeba tak jakby każdy dzień

miał być już tym ostatnim dniem

ja jednak wiem jeszcze wiele przed nami