13

to znowu ta dziewczyna

wróciła,

to znowu ta dziewczyna

i mówi że wszystko jest dobrze,

ale z czego ona się tak cieszy,

po tym wszystkim co się stało

a jednak jest tak szczęśliwa

zmusza nas do uśmiechu

zmusza by być życzliwym i radosnym

i serdecznie witać złą pogodę

my jednak dobrze wiemy

jakie życie jest naprawdę

ona wymaga zbyt wiele


to znowu ta dziewczyna

prawi kazania jak trzeba kochać,

w dodatku

ma zawsze czas dla głupców,

Bóg wie dlaczego,

i irytuje nas wszystkich,

a jednak jest tak szczęśliwa

nigdy nie boi się (to przecież nienormalne)

żyć (zbyt idealistyczne)

przecież to tak (całkiem niemożliwe) naiwne


zmusza nas - to znowu ta dziewczyna

do uśmiechu - to znowu ta dziewczyna

by być życzliwym - to znowu ta dziewczyna

i radosnym

i serdecznie witać złą pogodę

my dobrze wiemy

jakie życie jest naprawdę

ona wymaga zbyt wiele

sama wita złą pogodę

choć któż wie lepiej od niej

jakie życie jest naprawdę

a jednak jest tak szczęśliwa

13

it’s that girl again

she's back

it's that girl again

saying - all is good and well

but why is she looking so pleased

after all that has happened

and yet she has the time of her life

forcing us to smile

to be kind and glad

to welcome bad weather

we know better

how life really is

she's demanding too much


it's that girl again

preaching how to love

what's more

she suffers fools gladly,

god knows why,

and annoying us all

but has the time of her life

never scared (it's so unrealistic)

to live (it's too idealistic)

this is so (quite impossible) naive


forcing us  - it's that girl again

to smile - it's that girl again

to be kind  - it's that girl again

and glad

to welcome bad weather

we know better

how life really is

she's demanding too much

she welcomes bad weather

who knows better

how life really is

she has the time of her life

someone for everyone
(ktoś dla każdego)SomeonePolish.html
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)   2IslandsPolish.html
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)  LovePolish.html
winners
(zwycięzcy)  WinnersPolish.html
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)   TheyKnowPolish.html
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont) HorizonPolish.html