15

czysty horyzont

spójrz dokoła - już prawie lato

lecz w jej sercu wciąż zima

nie mógłbyś nigdy kochać innej

lecz czy twój ogień może roztopić jej lód?

czy twój ogień ją roztopi?


pory roku się zmieniają, ty płaczesz w samotności

za miłością bez której nie potrafisz żyć

zrobiłeś co mogłeś, tak bardzo się starałeś

nadszedł czas, bądź silny, zaniechaj


to czego potrzebujesz to czysty horyzont,

niczym nie zmącony horyzont

to o czym marzymy codziennie,

z nadzieją i modlitwą

to dla nas wszystkich

czyste i spokojne niebo


najciemniejsza noc wreszcie ustępuje

i wyjdzie słońce, oślepiając cię

może to nowy początek?

zaufaj sobie,

jesteś aniołem

możesz się wznieść

15

clear horizon

look around - it's almost summer

yet there's winter in her heart

you could never love another

still, can your fire melt her ice?

can your fire melt her?


seasons change, you cry in silence

for the love you cannot live without

you've done your best, you tried your hardest

the time has come, be strong, give it up


all you need is a clear horizon

a clear horizon

all we wish is everyday,

hope and pray,

for all of us

a clear and quiet sky


the darkest night is slowly fading

and the sun will come out to blind your eyes

could it be a new beginning?

trust yourself

you're an angel 

you can fly

someone for everyone
(ktoś dla każdego)SomeonePolish.html
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)   2IslandsPolish.html
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)  LovePolish.html
winners
(zwycięzcy)  WinnersPolish.html
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)   TheyKnowPolish.html
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)   GirlAgainPolish.html
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont)