miłość leży krwawiąc

biedna ty

cóż zrobisz,

gdyż nie ma takiej drugiej jak ta

choć jest okrutna i bolesna,

rozdzierająca, wielce niewdzięczna


to podejrzane

co ty ukrywasz?

masz jakiś powód

lub ukryty plan?

nikt nie jest aż tak głupim altruistą

by kochać tak głęboko

i tak kompletnie

o nie, jesteś szalona

nic nie poradzisz

bez tej tortury życie nie ma znaczenia

i nie ma po co dalej żyć


usychasz i umierasz z rozczarowania

bo ci których kochasz zadają najgłębszy cios

usychasz i umierasz z rozczarowania

ten kogo najbardziej kochasz z pewnością złamie ci serce


więc twoja miłość leży krwawiąc

choć twe serce wciąż oddycha

i  znowu 'po raz ostatni' jesteś szlachetna i wyrozumiała

więc twoja miłość leży krwawiąc,

choć twe serce wciąż oddycha,

i rozrywa cię na strzepy


biedna ja

teraz się zgodzę  -

nie ma takiej drugiej jak ta

choć jest okrutna i bolesna,

rozdzierająca, wielce niewdzięczna

nie ma nic podejrzanego

to nie tajemnica

nia mam żadnego powodu

ani ukrytego planu

widocznie jestem głupią altruistką

bo kocham tak głęboko i tak kompletnie

o tak, jestem szalona

nic na to nie poradzę

bo bez tej tortury życie nie ma znaczenia

i nie ma po co dalej żyć


och, biedna ty i ja

9

love lies bleeding

poor you

what will you do

when there's no other like this one

though it's so cruel, acutely painful

excruciating, greatly ungrateful


it's highly suspicious

what is your secret

there must be a motive

a hidden agenda

no-one's that stupid and altruistic

to love so deeply

and so completely

oh no, you're crazy

you cannot help it

‘cause without this torture life has no meaning

there is no reason to go on


waste away or die of disappointment

those you love the most inflict the deepest cut

waste away or die of disappointment

one you love the most will surely break your heart


again your love lies bleeding

but your heart's still breathing

and just one "last time" you're noble and forgiving

so your love lies bleeding

but your heart's still breathing

and it tears you apart


poor me

now i agree

there is no other like this one

though it's so cruel, acutely painful

excruciating, greatly ungrateful

it's nothing suspicious

there is no secret

i don't have any motive

a hidden agenda

i must be stupid and altruistic

to love so deeply and so completely

oh yes, i'm crazy

i cannot help it

‘cause without this torture life has no meaning

there is no reason to go on


oh, poor you and me

9

someone for everyone
(ktoś dla każdego)SomeonePolish.html
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)   2IslandsPolish.html
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)
winners
(zwycięzcy)  WinnersPolish.html
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)   TheyKnowPolish.html
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)   GirlAgainPolish.html
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont) HorizonPolish.html