ktoś dla każdego

zawsze gdzieś istnieje ktoś

dla każdego

teraz może w to nie wierzysz,

ale cierpliwości!

przyznaj to wyraźnie, powiedz wprost

zapomnij, że znasz dobrze ten język

nie możesz ukryć się przed miłością

choć wolisz uciec przed nią


to może być rewolucja

to może być wskrzeszenie miłości


gdy jedne drzwi zamykają się, drugie się otwierają


istnieje ktoś taki dla ciebie,

kto nie chce wnikać,

kto wie,

że lepiej gdy przeszłość zostaje w przeszłości

kto marzy ogromne marzenia

kto ma na tyle odwagi by żyć na nowo

gdyż wie, że probować i upadać

to nie zbrodnia


to może być rewolucja

to może być wskrzeszenie miłości


gdy jedne drzwi zamykają się, drugie się otwierają

2

someone for everyone

there is always someone there

for everyone

you might not believe it now,

but give it time

then say it clearly, say it straight

forget you know this language well

you cannot hide away from love

though you can run


this could be a revolution

this could be love's resurrection


one door shuts, another opens


there is someone there for you

who doesn't mind

one who knows

- the past is better left behind     

dreams enormous dreams

and one who dares enough to live again

‘cause trying hard and falling down

is not a crime 


this could be revolution

this could be love's resurrection


one door shuts, another opens

2

someone for everyone
(ktoś dla każdego)
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)   2IslandsPolish.html
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)  LovePolish.html
winners
(zwycięzcy)  WinnersPolish.html
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)   TheyKnowPolish.html
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)   GirlAgainPolish.html
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont) HorizonPolish.html