11

nic o nas nie wiedzą

od samego początku nie było nikogo

kto w nas wierzył

kto uważał, że mamy szansę razem

wiele lat,

bezcenne blizny,

przetrwaliśmy

jesteśmy silniejsi


oni nie wiedzą o nas

wiedzą nic o nas

nie rozumieją

wiedzą nic o nas

oni nie wiedzą o nas

wiedzą nic o nas

nie, nic o nas

nie pojmują naszej miłości


jak dobrze by było znaleźć się gdzieś

gdzie dobrze nam życzą

gdzie ludzie są nam radzi

wyobraź sobie tylko jak daleko moglibyśmy zajść

ile moglibyśmy osiągnąć

11

they know nothing about us

right from the start there was none

who had faith in us

who believed two of us had a chance

many years

precious scars

we survived

we are stronger


they don't know about us

they know nothing about us

they don't understand

they know nothing about us

they don't know about us

they know nothing about us

no, nothing about us

they don't get our love


wish we could be somewhere else

where they wish us well

where the people are happy for us

just imagine how far we could go

what we could do

someone for everyone
(ktoś dla każdego)SomeonePolish.html
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)   2IslandsPolish.html
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)  LovePolish.html
winners
(zwycięzcy)  WinnersPolish.html
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)   GirlAgainPolish.html
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont) HorizonPolish.html