zwycięzcy (w piłce i nie tylko :-))

musisz marzyć

musisz wierzyć

nie ma chmury na twoim horyzoncie,

co za dzień na śmiałość

jeżeli ta gra nas nie złamie

to nas wzmocni

nie ma tu miejsca na tchórzostwo

fortuna kocha odważnych!


wiesz że nie wszyscy możemy wygrywać

Bóg tylko wie jak bardzo się staramy

inna szansa

inna gra

nasz czas w końcu nadejdzie


ale dzisiaj my jesteśmy zwycięzcami

przez sposób w jaki gramy

dzisiaj my jesteśmy zwycięzcami

przez sposób w jaki gramy tę grę


oddaj swój najlepszy strzał

pokaż co potrafisz

naucz się walczyć wbrew oczekiwaniom

i udowodnij że możesz przetrwać

to gra dwóch połówek

utrzymuj niezachwianą wiarę

zdarza się idealna gra

więc nie pozwól umrzeć marzeniom

10

winners

keep on dreaming

keep on believing

there's no cloud on your horizon

what a day to dare

‘cause if this game won't break us

it will make us stronger

it's not a place to be faint-hearted

fortune loves the brave!


you know, that we can't all be winners

god only knows how hard we try

different odds

a different ball game

our time will come


but we are winners today

it's the way that we play

we are winners today

it's the way that we play the game


give your best shot

show what you're made of

learn to fight against all odds

and prove you can survive

‘cause it's a game of two halves

hold your faith undaunted

now and then a perfect match

so keep this dream alive

10

someone for everyone
(ktoś dla każdego)SomeonePolish.html
a gift
(dar)AGiftPolish.html
everybody’s on the move
(wszyscy podróżują)EverybodysPolish.html
there’s a tear
(łza)TearPolish.html
blame it on the summer
(to wina lata)BlamePolish.html
two islands
(dwie wyspy)   2IslandsPolish.html
love lies bleeding
(miłość leży krwawiąc)  LovePolish.html
winners
(zwycięzcy)
they know nothing..
(nic o nas nie wiedzą)   TheyKnowPolish.html
it’s that girl again
(to znowu ta dziewczyna)   GirlAgainPolish.html
oh, mama
(o, mamo)MamaPolish.html
i must
(muszę)IMustPolish.html
if not now then when 
(jeżeli nie teraz, to kiedy) ifnotnowPolish.html
clear horizon
(czysty horyzont) HorizonPolish.html